Palvelut » 24/7 yritysturva

Palvelut | 24/7 yritysturva

24/7 yritysturva

Turvaamme yrityksesi sekä henkilökuntasi kellon ympäri. Yrityksesi tiloihin asennettava hälytysjärjestelmä ilmoittaa hälytysvalmiudessa olevalle henkilöstöllemme mahdollisista murroista, savusta sekä muista häiriötekijöistä. Järjestelmään on mahdollisuus lisätä ilmaisimia, jotka tarkkailevat yrityksesi tiloja lasirikkojen, vesivahingon tai esimerkiksi kaasuvuodon varalta. Ilmaisimen hälyttäessä hälytysjärjestelmä lähettää tiedon hälytyskeskukseen, josta tieto välitetään vartijallemme. Tämän jälkeen vartija toimii ennalta laaditun toimintaohjeen mukaisesti. Järjestelmän kautta voidaan tehdä myös ns. paniikki-ilmoitus, jolloin vartijamme tulee paikalle tarkastamaan paniikki-ilmoituksen syyn ja reagoi tilanteen vaatimalla tavalla.

Yrityksesi tiloihin on mahdollista asentaa myös kameravalvontajärjestelmä, jonka avulla tiloja voidaan valvoa hälytyskeskuksesta käsin kellon ympäri.

Palveluitamme

Järjestyksenvalvonta on yksi pääasiallisista palveluistamme. Kauttamme ammattitaitoinen henkilöstö tapahtumiin, ravintoloihin tai JLJV-tehtäviin.

Mobile patrol -vartiointipalvelu on kustannustehokas ratkaisu yritysten liiketoimintaa koskevia riskejä vastaan, kuten ilkivalta ja erilaiset uhkatilanteet.